CPU LAPTOP intel i7-2760QM

850,000950,000 (-11%)

Còn hàng

SKU: SP003661 Danh mục:

Cpu i7 gen 2 dành cho laptop
Từ i7-2720QM đến i7-2860QM
Hàng tháo máy, còn rất mới.
Chân vàng thẳng tắp, không hư hỏng xướt xát gì.

Main Menu